ÖREBRO LÄNS TRAVHÄSTÄGAREFÖRENING

Välkommen till vår webbsida

Provlopp

På lördag den 3/8 drar Amatörklubbens provstarter igång igen efter sommaruppehållet. Då är det återigen dags för ett idealtidslopp för 2-åringar. 

Så här ser ställningen ut i tvååringsserien just nu. 

Poängställning efter 29/6-2019 (6 lopp körda)
Häst                 Ägare                              Poäng


Feel Good        Anna-Lena Behrnadsson      40

Livi Patriot       Elin  Dalegård                     28

Krinolin            Klara Dahlgren                   23

La Suora M.L     Henrik Sevon                     15

Gizmo              Fred Carlsson                     15

Contessa Doc    Dan Hultberg                      10

Chockotail        Eva Dahlström                     6 

Hästägardagen den 16/8 på Örebrotravet

Hästägardagen med årets upplaga av föreningens lopp, hästägarpokalen. Den 16/8 på Örebrotravet.

Vi i styrelsen för Örebro Läns Hästägarförening vill härmed bjuda in våra medlemmar till en spännande kväll där vi bjuder på mat och trevligt umgänge i sommartältet vid Najo bar. 

Datum: 16/8

Tid: 18.00-tävlingarnas slut 

Varmt välkomna önskar

Styrelsen genom Lennarth Helgesson, ordförande och Kim Bergling, sekreterare

Örebro läns Travhästägarförening

 

Dags att anmäla till den årliga Derbyresan!

​​Nu är det dags att anmäla sig till vår traditionella och populära Derbyresa till Malmö och Jägersro.

 

Det är först till kvarn som gäller då vi har ett begränsat antal platser önskar vi Din anmälan samt inbetalning före 17/8. 

 Anmälan eller förfrågningar görs till Lennarth Helgesson på telefon 070-545 93 99 alt på mail lennarth.helgesson@gmail.com

 

Betalningsinformation:

 

Pris: 2195 kr (ej medlem 2420 kr) 500 kr tillägg för enkelrum.

 Bankgiro: 5454-5306

 Märk betalningen med Namn och telefonnummer. 

 Med vänliga hälsningar

 

Styrelsen 

 

Häng med på Hästägarföreningens vårresa

 

Årets vårresa för hästägarföreningens medlemmar blir till Ulf Stenströmer och går av stapeln den 2/6 (guldstoet på Axevalla)

 

Tid: 

 08.00:  Avresa från stallbacken Örebrotravet

10.00: Ulf Stenströmer tar emot och berättar om sin rörelse

 12.00: Lunch 

 13.00: Avresa till Axevalla travbana 

 13.45: Första start

 Hemfärd efter sista loppet

 

Pris: 350 kr/pers då ingår resa, lunch, inträde till tävlingarna (inkl stallbacken) 

 Då platserna är begränsade är det först till kvarn som gäller dock senast 29/5. 

 Vi hoppas på en trevlig resa tillsammans med Er medlemmar.

 Anmälan till Lennarth Helgesson på tel: 070-545 93 99 alt mail till kim_bergling@hotmail.com

 Betalning till BG 5454-5306 alt Swish till 070-383 96 35 (Cathrine Hultberg), märk betalningen med namn. 

 Hälsningar styrelsen Örebro läns hästägarförening

Hästägarföreningens styrelse

Lennarth Helgesson, ordförande  070-545 93 99

 lennarth.helgesson@gmail.com

 

Kim Bergling, vice ordförande och sekreterare 070-642 63 69

kim_bergling@hotmail.com

 

Cathrine Hultberg, kassör 

 

Ingemar Spåre 

 

Anna Isabelle Karlsson  

 

Caroline Segerlund  

 

Leif Ahlander   

 

Sören Svensson

Medlemsavgifter 2019

Då det varit något otydligt i utskicket angående deltagande i Hästägarpokalen 2019 har vi beslutat att flytta fram sista datumet för betalning av medlemsavgiften 2019.

 

För att få delta i Hästägarpokalen 2019 ska medlemsavgiften vara betalad senast 2019 02 28.

Medlemsavgifter 2019 

Fullvärdig medlem: 225 kr

Familjemedlem: 100 kr (ska vara folkbokförd på samma adress som fullvärdig medlem, har ej rösträtt)

Ungdomsmedlemskap: 100 kr (18-30 år)

Bankgiro: 5454-5306

Märk betalningen med: Namn samt medlemsavgift

Provloppsserie 2019

Även i år kommer vi att köra en provloppsserie för tvååriga hästar på Örebrotravet.

Här nedan syns datumen och vilken idealtid det gäller att köra så nära som möjligt.

Datum Idealtid

13:e april 1.45

27:e april 1.45

11:e maj 1.45

25:e maj 1.40

8:e juni 1.40

29:e juni 1.40

Sommaruppehåll

3:e augusti 1.35

31:a augusti 1.35

14:e september 1.30

28:e september 1.30

12:e oktober 1.30

Slutställning 2-åringsprovlopp 2018

 

Placering

Häst

Ägare medlem i Hästägareföreningen

Poäng

1

Point To Point

Torbjörn Maltesson

40

1

Jadde Dulc

Bernt Källgren

40

3

Mary Lou L.A.

Lars-Erik Aulin

30

4

General Flex

KB Monopol (Linus Kroon)

18

5

Prince Will

Håkan Pettersson

15

6

Helge Trot

Helena Rajamäki

14

6

Callie Vingboons

Louise Granstadt

14

8

Janssons Frestelse

Lars Fastberg

10

9

Helix Rick

Maria Malmberg

8

10

Dragon Speed D.S.

Lars Ahlberg

4

Snart kommer slutresultat från 2-åringsloppen

MERA NYHETER

HÄSTÄGARFIKET HAR FLYTTAT NER TILL STYRELSERUMMET VID SÖDRA UTGÅNGEN PÅ LÄKTARBYGGNADENS GAVEL. (INGÅNGEN TILL SEKRETERIATET). DÄRMED FÅR VI UTSIKT ÖVER BANAN VILKET HAR VARIT ETT ÖNSKEMÅL FRÅN FIKETS BESÖKARE OCH MEDLEMMAR.

3/8 ÄR DET HÄSTÄGAREDAGEN MED HÄSTÄGAREPOKALEN.

VI BJUDER SOM VANLIGT ALLA MEDLEMMAR PÅ EN BIT MAT!

VI HOPPAS ATT VÄDRET ÄR FINT OCH MÅNGA MEDLEMMAR BESÖKER OSS!

 

NYHET

Från och med 24/5 får alla medlemmar 10:- rabatt på lunch, Restaurang 700 kvar och 10% rabatt på mat, Travkrogen. Ni måste visa upp medlemskort 2018 (grönt)

PROVLOPPSSERIEN FÖR TVÅ-ÅRINGAR

RESULTAT 14/4

1 TEXAS LADAY  TOBIAS MODIG  1,51,5   0 p (ägare ej medlem)

2 MIRIAM HALL MARIA OTTOSSON  1,51,6  0p (ägare ej medlem)

3 MARY LOU L.A.  MICAEL LINDBLOM  1,51,6 15p

4 GENERAL FLEX  EDVIN KROON  1,51,6  10p

5 HELIX RICK  STEFAN SVENSSON  1,52,0  8p

6 CALLIE VINGBOONS  LOUISE GRANSTEDT  1,53,0  6p

POÄNGSTÄLLNING ÄGARE

LARS-ERIK AULIN                       15p

KB MONOPOL (lINUS kROON)    10p

MARIA MALMBERG                       8p

LOUISE GRANSTEDT                   6p

PROVLOPPSSERIEN FÖR TVÅ-ÅRINGAR

Provloppsserie på lördagar för tvååriga hästar 2018
Datum Idealtid

 14:e april 1.50

 28:e april 1.50

 12:e maj 1.45

 26:e maj 1.45

9:e juni 1.45

30:e juni 1.40


Sommaruppehåll


4:e augusti 1.40

 18:e augusti 1.40

 1:a september 1.35

 15:e september 1.35

 29:e september 1.35

 13:e oktober 1.30

 27:e oktober 1.30


* Starttid för loppen är 11:30 *  Ev. ändringar angående datum m.m. meddelas på ÖTAK´s hemsida

REGLER PROVLOPPSSERIEN TVÅ-ÅRINGAR

Provloppsserie för tvååriga hästar

 • Provloppserie för tvååriga hästar där loppen körs på lördagar under tiden april till och med september 2017. Serien arrangeras av Örebro Läns Hästägarförening i samarbete med Örebro Travamatörklubb.

   

 • För att få deltaga i provloppen ska ansvarig tränare ha erlagt serviceavgift samt att hästen är upptagen på ansvarig tränares träningslista.

   

 • För att hästen ska få vara med i provloppsserien och samla poäng, ska hästens registrerade ägare/delägare vara medlem i Örebro Läns Hästägarförening. Är man inte medlem, kan medlemsavgift betalas under året, innan hästen är med samlar poäng i provloppsserien.

   

 • Loppen körs med idealtid/tidsbegränsning, där tiden är 1.50 i april månad för att sedan sänkas succesivt under året och vara 1.30 i september månad. (Tidschema kommer finnas tillgängligt innan serien drar igång)

 

 • Poängfördelning i loppen enligt skalan 15-10-8-6-4-2-1-1-1-1-1. Där hästen som är närmast idealtiden får 15 poäng osv. Underskrids tiden så erhålls inga poäng. För att häst ska erhålla poäng ska hästens ägare/delägare vara medlem i Örebro Läns Hästägarförening, som beskrivits i tidigare stycke.

   

 • 0 poäng till det ekipage som ej fullföljt loppet, målgalopperar, har underskridit idealtiden eller har överskridit idealtiden med mer än 10 sekunder.

   

 • Vid tolv eller fler anmälda hästar delas loppet.

  Vid färre än tre anmälda körs inte loppet.

   

 • Vid varje lopptillfälle tilldelas ett mindre hederpris till den hästägare som är medlem i Örebro Läns Hästägarförening och vars häst är närmast idealtiden utan att underskrida den.

   

 • Efter seriens slut tilldelas hederpriser till de 3 hästägare vars hästar har samlat mest poäng i serien under året. Hästägarna ska vara medlemmar i Örebro Läns Hästägarförening för att kunna erhålla priser.

   

 • Anmälan görs på ÖTAK´s hemsida senast på loppdagen kl. 7:30.

   

 • Syfte med loppserien:

 • Medverka till att hästarna på bästa sätt ska kunna förberedas för tävlingskarriären och därmed ge hästägarna större möjligheter till att få sin häst till start som treåring.

 • I tidigt skede ge hästägarna tillfällen att följa sin häst på banan i lopp under tävlingslika former.

 • Stimulera hästägande, unghästtävlande och uppfödning

 • Ge en mer levande stallbacke på lördagar där man träffas och har trevligt kring sitt gemensamma intresse

   

 • Loppen körs första gången lördag den 14:a april och sedan varannan lördag enligt ett schema som kommer finns tillgängligt i god tid innan serien drar igång.

   

 • Avgiften för att deltaga i loppet är 20 kr per gång och avgiften tillfaller ÖTAK som håller i provloppen på lördagar. Avgiften betalas på plats i ÖTAK´s stuga vid uthämtning av vojlock. Betalning kan erläggas kontant eller via Swisch.

   

   

 • För frågor kontakta: Daniel Englund, Hästägarföreningen, 0703-497 498