ÖREBRO LÄNS TRAVHÄSTÄGAREFÖRENING

MERA NYHETER

HÄSTÄGARFIKET HAR FLYTTAT NER TILL STYRELSERUMMET VID SÖDRA UTGÅNGEN PÅ LÄKTARBYGGNADENS GAVEL. (INGÅNGEN TILL SEKRETERIATET). DÄRMED FÅR VI UTSIKT ÖVER BANAN VILKET HAR VARIT ETT ÖNSKEMÅL FRÅN FIKETS BESÖKARE OCH MEDLEMMAR.

3/8 ÄR DET HÄSTÄGAREDAGEN MED HÄSTÄGAREPOKALEN.

VI BJUDER SOM VANLIGT ALLA MEDLEMMAR PÅ EN BIT MAT!

VI HOPPAS ATT VÄDRET ÄR FINT OCH MÅNGA MEDLEMMAR BESÖKER OSS!

 

NYHET

Från och med 24/5 får alla medlemmar 10:- rabatt på lunch, Restaurang 700 kvar och 10% rabatt på mat, Travkrogen. Ni måste visa upp medlemskort 2018 (grönt)

PROVLOPPSSERIEN FÖR TVÅ-ÅRINGAR

RESULTAT 14/4

1 TEXAS LADAY  TOBIAS MODIG  1,51,5   0 p (ägare ej medlem)

2 MIRIAM HALL MARIA OTTOSSON  1,51,6  0p (ägare ej medlem)

3 MARY LOU L.A.  MICAEL LINDBLOM  1,51,6 15p

4 GENERAL FLEX  EDVIN KROON  1,51,6  10p

5 HELIX RICK  STEFAN SVENSSON  1,52,0  8p

6 CALLIE VINGBOONS  LOUISE GRANSTEDT  1,53,0  6p

POÄNGSTÄLLNING ÄGARE

LARS-ERIK AULIN                       15p

KB MONOPOL (lINUS kROON)    10p

MARIA MALMBERG                       8p

LOUISE GRANSTEDT                   6p

PROVLOPPSSERIEN FÖR TVÅ-ÅRINGAR

Provloppsserie på lördagar för tvååriga hästar 2018
Datum Idealtid

 14:e april 1.50

 28:e april 1.50

 12:e maj 1.45

 26:e maj 1.45

9:e juni 1.45

30:e juni 1.40


Sommaruppehåll


4:e augusti 1.40

 18:e augusti 1.40

 1:a september 1.35

 15:e september 1.35

 29:e september 1.35

 13:e oktober 1.30

 27:e oktober 1.30


* Starttid för loppen är 11:30 *  Ev. ändringar angående datum m.m. meddelas på ÖTAK´s hemsida

REGLER PROVLOPPSSERIEN TVÅ-ÅRINGAR

Provloppsserie för tvååriga hästar

 • Provloppserie för tvååriga hästar där loppen körs på lördagar under tiden april till och med september 2017. Serien arrangeras av Örebro Läns Hästägarförening i samarbete med Örebro Travamatörklubb.

   

 • För att få deltaga i provloppen ska ansvarig tränare ha erlagt serviceavgift samt att hästen är upptagen på ansvarig tränares träningslista.

   

 • För att hästen ska få vara med i provloppsserien och samla poäng, ska hästens registrerade ägare/delägare vara medlem i Örebro Läns Hästägarförening. Är man inte medlem, kan medlemsavgift betalas under året, innan hästen är med samlar poäng i provloppsserien.

   

 • Loppen körs med idealtid/tidsbegränsning, där tiden är 1.50 i april månad för att sedan sänkas succesivt under året och vara 1.30 i september månad. (Tidschema kommer finnas tillgängligt innan serien drar igång)

 

 • Poängfördelning i loppen enligt skalan 15-10-8-6-4-2-1-1-1-1-1. Där hästen som är närmast idealtiden får 15 poäng osv. Underskrids tiden så erhålls inga poäng. För att häst ska erhålla poäng ska hästens ägare/delägare vara medlem i Örebro Läns Hästägarförening, som beskrivits i tidigare stycke.

   

 • 0 poäng till det ekipage som ej fullföljt loppet, målgalopperar, har underskridit idealtiden eller har överskridit idealtiden med mer än 10 sekunder.

   

 • Vid tolv eller fler anmälda hästar delas loppet.

  Vid färre än tre anmälda körs inte loppet.

   

 • Vid varje lopptillfälle tilldelas ett mindre hederpris till den hästägare som är medlem i Örebro Läns Hästägarförening och vars häst är närmast idealtiden utan att underskrida den.

   

 • Efter seriens slut tilldelas hederpriser till de 3 hästägare vars hästar har samlat mest poäng i serien under året. Hästägarna ska vara medlemmar i Örebro Läns Hästägarförening för att kunna erhålla priser.

   

 • Anmälan görs på ÖTAK´s hemsida senast på loppdagen kl. 7:30.

   

 • Syfte med loppserien:

 • Medverka till att hästarna på bästa sätt ska kunna förberedas för tävlingskarriären och därmed ge hästägarna större möjligheter till att få sin häst till start som treåring.

 • I tidigt skede ge hästägarna tillfällen att följa sin häst på banan i lopp under tävlingslika former.

 • Stimulera hästägande, unghästtävlande och uppfödning

 • Ge en mer levande stallbacke på lördagar där man träffas och har trevligt kring sitt gemensamma intresse

   

 • Loppen körs första gången lördag den 14:a april och sedan varannan lördag enligt ett schema som kommer finns tillgängligt i god tid innan serien drar igång.

   

 • Avgiften för att deltaga i loppet är 20 kr per gång och avgiften tillfaller ÖTAK som håller i provloppen på lördagar. Avgiften betalas på plats i ÖTAK´s stuga vid uthämtning av vojlock. Betalning kan erläggas kontant eller via Swisch.

   

   

 • För frågor kontakta: Daniel Englund, Hästägarföreningen, 0703-497 498

DAGS ATT BETALA MEDLEMSAVGIFT FÖR 2018!

SÄTT IN 225:- PÅ BANKGIRO 5454-5306

ÄR DU MELLAN 18-29 ÅR ÄR MEDLEMSAVGIFTEN 100:-

ÄR DU FAMILJEMEDLEM ÄR MEDLEMSAVGIFTEN 100:-

KOM IHÅG ATT UPPGE NAMN!!

UTVÄRDERING AV 2-ÅRINGSLOPPEN

VI KOMMER ATT GÖRA EN UTVÄRDERING AV 2-ÅRINGSLOPPEN  SENARE UNDER HÖSTEN.

VI VILL GÄRNA HA DINA ÅSIKTER OCH REFLEKTIONER AV SERIEN.

Du kan maila till Daniel Englund: daniel.englund81@gmail.com

VI ÄR TACKSAMMA FÖR DIN ÅSIKT FÖR ATT VI SKA BLI ÄNNU BÄTTRE!

SLUTSTÄLLNING 2-ÅRINGARNAS PROVLOPP

 

Poängställning efter 20171014 (Slutställning)

Häst

Ägare

Poäng

La Mauresque

HB Racing Tussilago

87

Enjoys Corrida

Eric Larsson

33

Spectre

Lennart Helgesson

33

Double Trouble

Fredrik Söderberg

27

Majestys Miracle

Erina Carlsson

24

Cover Me

Lennart Helgesson

24

Je Reve d Etoile

Ecurie Je Reve

21

Occasione Doc

Maths Lundbohm

21

Walerie Vingboons

Stall Eveborg

20

Tracy´s Princess

Thomas Lönnström

15

Addiction

Bo Nykvist

10

Goofy Rick

Rickard Berglund

10

Cornell S.S.

Stall Speed AB

8

Lovely Dynamite

Åsa Eriksson

6

Ferrari Vingboons

Stall Eveborg

6

Engla S.S.

Stall Speed AB

6

Macaronz

Staffan Ottosson

4

Ester Williams

Jan Nilsson

4

Moons Engla

Göran Magnusson

4

PROVLOPPSSERIEN 2-ÅRINGAR

PROVLOPP LÖRDAG 14/10

 

 

 

Startlista

Nummer

Häst

Kusk

1

Let´s Dance Rick

Simon Gorski

2

Goofy Rick

Kenneth Gorski

3

Spectre

Anders Göstasson

4

La Mauresque

Hannu Toivanen

5

Tracy´s Princess

Lars Erixon

Resultat (Idealtid 1.30)

Placering

Häst

Tid

Poäng

1

Tracy´s Princess

31,6

15

2

Let´s Dance Rick

32,4

0

(Ej medlem)

3

Goofy Rick

32,6

10

4

La Mauresque

32,6

8

5

Spectre

Målgalopp (32,1)

0

 

 

 

POÄNGSTÄLLNING 16/9

La Mauresque      HB Racing Tussilago      79

Enjoy Corrida      Eric Larsson               33

Spectre            Lennarth Helgesson       33

Doubke Trouble   Fredrik Söderberg        27

Majestys Miracle Erina Carlsson             24

Cover Me          Lennarth Helgesson       24

Je Reve D'Etoile Equrie Je Reve            21

Occasione Doc    Maths Lundbom           21

Walerie Vingboons Stall Eveborg            20

Addiction          Bo Nykvist                10

Cornell S.S.      Stall Speed AB             8

Lovely Dynamite  Åsa Eriksson               6

Ferrari Vingboons Stall Eveborg             6

Engla S.S.        Stall Speed AB            6

Macaronz         Staffan Ottosson          4

Ester Williams   Jan Nilsson                 4

 

 

 

Resultat 16/9 (Idealtid 1.30)

Placering

Häst

Tid

Poäng

1

Occasione Doc

31,8

15

2

La Mauresque

31,9

10

3

Cornell S.S.

32,0

8

4

Engla S.S.

32,0

6

5

Moons Engla

32,8

Ej medlem

6

Quantas Bella

2.05,1

0

Nr 4 Mozzarell utgick

 

 

20170916

Startlista

Nummer

Häst

Kusk

1

Engla S.S.

Elin Dahlegård

2

Cornell S.S.

P-O Svantesson

3

Occasione Doc

Thomas L Nilsson

4

Mozzarell

Maria Ottosson

5

La Mauresque

Hannu Toivanen

6

Quantas Bella

Stefan Gustafsson

7

Moons Engla

Anni Magnusson

 

 

26/8 Två-åringskopp idealtid 1,35

1. La Mauresque - Hannu Toivanen 1,37,6

2. Cover Me - Anders Göstasson   1,37,8

3. Spectre - Anders Göstasson    1,37,8

4. Occasione Doc - Kicki Kanestad 1,38,2

 

5/8 Tvååringslopp idealtid 1,40,0
1. Addiction - Fredrik Söderberg.
2. Double Trouble - Thomas Ljungberg.
3. La Mauresque  - Hannu Toivanen.
4. Styx M.L - Magnus S. Karlsson.
5. High On Life - Louise Granstedt.
6.Hot Or Not - Tobias Modig.
7. Macaronz - Maria Ottosson.

Resultat Närmast idealtiden 1,40,0
1. La Maueresqe 1,39,9
2. High on life 1,39,8
3. Hot or not 1,39,5
4. Macaronz 1,39,3
5. Styx M.L 1,39,1
6. Double Trouble 1,39,1
7. Addiction 1,39,0

 

NU KÖR VI IGÅNG IGEN! LÖRDAG 5/8 KL.11.30

IDEALTID 1,40. FÖRANMÄLAN PÅ ÖTAKs HEMSIDA.

HÖSTENS DATUM OCH TIDER

19/8 IDEALTID 1,35

26/8 IDEALTID 1,35

16/9 IDEALTID 1,30

30/9 IDEALTID 1,30

14/10 IDEALTID 1,30

 

STARTLISTA OCH RESULTAT FRÅN 1/7

1. ENJJOYS CORRIDA    ANNA ISABELLE KARLSSON

2. SPECTRE                 JENNIFER ÖSTERDAHL

3. COVER ME               ANDERS GÖSTASSON

4. LA MAURESQUE        HANNU TOIVANEN

 

RESULTAT (IDEALTID 1.40)

1. ENJOYS CORRIDA    1.39.5      0 POÄNG

2. LA MAURESQUE       1.39.5     0 POÄNG

3. SPECTRE                1.40.2     15 POÄNG

4. COVER ME              1.41.1     10 POÄNG

 

ETTAN OCH TVÅAN I MÅL KÖRDE FÖR FORT OCH FÅR SÅLEDES INGA POÄNG. DET ÄR VIKTIGT ATT KUSKARNA KAN HÅLLA DEN IDEALTID SOM ÄR UPPSATT.

 

TOTALA POÄNGSTÄLLNINGEN T O M 1/7

LA MAURESQUE          HB RACING TUSSILAGO 54p

ENJOYS CORRIDA       ERIC LARSSON            33p

DOUBLE TROUBLE       FREDRIK SÖDERBERG     27p

SPECTRE                  LENNARTH HELGESSON  25p

MAJESTYS MIRACLE   ERINA CARLSSON         24p

JE REVE D'ETOILE     ECURIE DE REVE           21p

WALERIE VINGBOONS STALL EVEBORG           20p

COVER ME               LENNARTH HELGESSON  14p

ADDICTION             BO NYKVIST               10p

LOVELY DYNAMITE    ÅSA ERIKSSON             6p

FERRARI VINGBOONS STALL EVEBORG            6p

MACARONZ             STAFFAN OTTOSSON     4p

ESTER WILLIAMS     JAN NILSSON              4p

 

VI GRATULERAR ÅRETS VINNARE

AV

HÄSTÄGAREPOKALEN

 

WOLLAFUR

 

ÄGARE PER ENGLUND & JUHANI PARTANEN

DETTA VAR WOLLAFURS ANDRA SEGER I RAD I HÄSTÄGAREPOKALEN!

Grattis till segrarna i publiktävlingen som vanns av Lisa Andersson med 5,32

2. Lars B Karlsson, 5,80

3. Dan Canon, 6,25

Alla tre hade Wollafur som segrare, vars vinnarodds var 5,29.

POÄNGSTÄLLNING 7/6

 

Poängställning efter 20170603

Häst

Ägare

Poäng

La Mauresque

HB Racing Tussilago

54

Enjoys Corrida

Eric Larsson

33

Double Trouble

Fredrik Söderberg

27

Majestys Miracle

Erina Carlsson

24

Je Reve d Etoile

Ecurie Je Reve

21

Walerie Vingboons

Stall Eveborg

20

Addiction

Bo Nykvist

10

Spectre

Lennart Helgesson

10

Lovely Dynamite

Åsa Eriksson

6

Ferrari Vingboons

Stall Eveborg

6

Macaronz

Staffan Ottosson

4

Cover Me

Lennart Helgesson

4

Ester Williams

Jan Nilsson

4

Uppdatering av tider för 2-åringsloppen

AKTUELLA DATUM FÖR PROVLOPPEN TVÅ-ÅRINGAR!

NÄSTA GÅNG ÄR 10/6 OCH IDEALTID 1,45

ANMÄL DIGITALT VIA ÖTAKs HEMSIDA senast 7.30, 10/6

VÄLKOMNA!

POÄNGSTÄLLNING 13/5

 

Poängställning efter 20170513

Häst

Ägare

Poäng

La Mauresque

HB Racing Tussilago

46

Enjoys Corrida

Eric Larsson

33

Je Reve d Etoile

Ecurie Je Reve

21

Walerie Vingboons

Stall Eveborg

20

Majestys Miracle

Erina Carlsson

14

Double Trouble

Fredrik Söderberg

12

Addiction

Bo Nykvist

10

Lovely Dynamite

Åsa Eriksson

6

Ferrari Vingboons

Stall Eveborg

6

Macaronz

Staffan Ottosson

4

Spectre

Lennart Helgesson

4

Cover Me

Lennart Helgesson

2

Lördag 13 maj

 

Startlista

Nummer

Häst

Kusk

1

La Mauresque

Hannu Toivanen

2

Spectre

Jennifer Österdahl

3

Cover Me

Anders Göstasson

4

Double Trouble

Thomas Ljungberg

5

Majestys Miracle

Fredrik Söderber

6

Walerie Vingboons

Tobias Modig

Resultat

Placering

Häst

Tid

Poäng

1

La Mauresque

45,6

15

2

Walerie Vingboons

45,6

10

3

Double Trouble

45,6

8

4

Majestys Miracle

45,8

6

5

Spectre

48,2

4

6

Cover Me

53,5

2

500 meter:

47,8

1000 meter:

46,2

TACK TEAM JÖRGEN WESTHOLM!

För en fin dag på din träningsanläggning.

DATUM OCH IDEALTIDER

Provloppsserie för tvååriga hästar 2017      
               
Datum Idealtid            
               
1:a april 1.50            
 8:e april

 1.50

           
29:e april 1.50            
13:e maj 1.45            
27:e maj 1.45            
               
10:e juni 1.45            
 17:e juni  1.40            
8:e juli Sommaruppehåll            
22:e juli Sommaruppehåll            
5:e augusti 1.35            
19:e augusti 1.35            
2:a september 1.35            
16:e september 1.30            
30:e september 1.30            
14:e oktober 1.30            
               
               
               
* Fler datum kan komma att läggas in i maj och framåt beroende på intresse och deltagande.

HÄSTÄGAREFÖRENINGEN TACKAR 

ROBERT BERGH

 MED PERSONAL FÖR ETT MYCKET TREVLIGT OCH GIVANDE STUDIEBESÖK I HAJOM!

  

      

    Örebrotravets travprogram kan alla medlemmar få hemskickade mot en portoavgift på 299:-/ 38 program. Kontakta Barbro på Örebrotravet, 019-20 88 00.

Det går också bra att hämta travprogram på Örebrotravets kontor eller tävlingsdagar på inskrivningen, kom ihåg medlemskort.

TACK TILL BRODDA STUTERI OCH JOAKIM LÖVGREN!

ETT MYCKET UPPSKATTAT STUDIEBESÖK MED UNDERBART GODA SMÖRGÅSAR OCH HEMBAKAT BRÖD!

FINA UNGHÄSTAR, AVELSSTON OCH AVELSHINGST FÖREVISADES.

JOAKIM LÖVGRENS BERÄTTELSE OM SITT LIV SOM TRAVTRÄNARE!

VI KOMMER INTE ATT GLÖMMA ER GÄSTFRIHET, TACK ÄN EN GÅNG!

TACK DANIEL!

TACK DANIEL REDÉN MED PERSONAL FÖR ETT FANTASTISKT MOTTAGANDE, MYCKET INTRESSANT OCH GIVANDE  .

TACK SOLVALLA HÄSTÄGARFÖRENING OCH SOLVALLAS NYA VD JENS PETTER STENSETH, FÖR EN MYCKET GIVANDE EFTERMIDDAG MED INTRESSANTA DISKUSSIONER OCH PÅ KVÄLLEN HÄRLIGA TÄVLINGAR!