ÖREBRO LÄNS TRAVHÄSTÄGAREFÖRENING

Snart kommer slutresultat från 2-åringsloppen

MERA NYHETER

HÄSTÄGARFIKET HAR FLYTTAT NER TILL STYRELSERUMMET VID SÖDRA UTGÅNGEN PÅ LÄKTARBYGGNADENS GAVEL. (INGÅNGEN TILL SEKRETERIATET). DÄRMED FÅR VI UTSIKT ÖVER BANAN VILKET HAR VARIT ETT ÖNSKEMÅL FRÅN FIKETS BESÖKARE OCH MEDLEMMAR.

3/8 ÄR DET HÄSTÄGAREDAGEN MED HÄSTÄGAREPOKALEN.

VI BJUDER SOM VANLIGT ALLA MEDLEMMAR PÅ EN BIT MAT!

VI HOPPAS ATT VÄDRET ÄR FINT OCH MÅNGA MEDLEMMAR BESÖKER OSS!

 

NYHET

Från och med 24/5 får alla medlemmar 10:- rabatt på lunch, Restaurang 700 kvar och 10% rabatt på mat, Travkrogen. Ni måste visa upp medlemskort 2018 (grönt)

PROVLOPPSSERIEN FÖR TVÅ-ÅRINGAR

RESULTAT 14/4

1 TEXAS LADAY  TOBIAS MODIG  1,51,5   0 p (ägare ej medlem)

2 MIRIAM HALL MARIA OTTOSSON  1,51,6  0p (ägare ej medlem)

3 MARY LOU L.A.  MICAEL LINDBLOM  1,51,6 15p

4 GENERAL FLEX  EDVIN KROON  1,51,6  10p

5 HELIX RICK  STEFAN SVENSSON  1,52,0  8p

6 CALLIE VINGBOONS  LOUISE GRANSTEDT  1,53,0  6p

POÄNGSTÄLLNING ÄGARE

LARS-ERIK AULIN                       15p

KB MONOPOL (lINUS kROON)    10p

MARIA MALMBERG                       8p

LOUISE GRANSTEDT                   6p

PROVLOPPSSERIEN FÖR TVÅ-ÅRINGAR

Provloppsserie på lördagar för tvååriga hästar 2018
Datum Idealtid

 14:e april 1.50

 28:e april 1.50

 12:e maj 1.45

 26:e maj 1.45

9:e juni 1.45

30:e juni 1.40


Sommaruppehåll


4:e augusti 1.40

 18:e augusti 1.40

 1:a september 1.35

 15:e september 1.35

 29:e september 1.35

 13:e oktober 1.30

 27:e oktober 1.30


* Starttid för loppen är 11:30 *  Ev. ändringar angående datum m.m. meddelas på ÖTAK´s hemsida

REGLER PROVLOPPSSERIEN TVÅ-ÅRINGAR

Provloppsserie för tvååriga hästar

 • Provloppserie för tvååriga hästar där loppen körs på lördagar under tiden april till och med september 2017. Serien arrangeras av Örebro Läns Hästägarförening i samarbete med Örebro Travamatörklubb.

   

 • För att få deltaga i provloppen ska ansvarig tränare ha erlagt serviceavgift samt att hästen är upptagen på ansvarig tränares träningslista.

   

 • För att hästen ska få vara med i provloppsserien och samla poäng, ska hästens registrerade ägare/delägare vara medlem i Örebro Läns Hästägarförening. Är man inte medlem, kan medlemsavgift betalas under året, innan hästen är med samlar poäng i provloppsserien.

   

 • Loppen körs med idealtid/tidsbegränsning, där tiden är 1.50 i april månad för att sedan sänkas succesivt under året och vara 1.30 i september månad. (Tidschema kommer finnas tillgängligt innan serien drar igång)

 

 • Poängfördelning i loppen enligt skalan 15-10-8-6-4-2-1-1-1-1-1. Där hästen som är närmast idealtiden får 15 poäng osv. Underskrids tiden så erhålls inga poäng. För att häst ska erhålla poäng ska hästens ägare/delägare vara medlem i Örebro Läns Hästägarförening, som beskrivits i tidigare stycke.

   

 • 0 poäng till det ekipage som ej fullföljt loppet, målgalopperar, har underskridit idealtiden eller har överskridit idealtiden med mer än 10 sekunder.

   

 • Vid tolv eller fler anmälda hästar delas loppet.

  Vid färre än tre anmälda körs inte loppet.

   

 • Vid varje lopptillfälle tilldelas ett mindre hederpris till den hästägare som är medlem i Örebro Läns Hästägarförening och vars häst är närmast idealtiden utan att underskrida den.

   

 • Efter seriens slut tilldelas hederpriser till de 3 hästägare vars hästar har samlat mest poäng i serien under året. Hästägarna ska vara medlemmar i Örebro Läns Hästägarförening för att kunna erhålla priser.

   

 • Anmälan görs på ÖTAK´s hemsida senast på loppdagen kl. 7:30.

   

 • Syfte med loppserien:

 • Medverka till att hästarna på bästa sätt ska kunna förberedas för tävlingskarriären och därmed ge hästägarna större möjligheter till att få sin häst till start som treåring.

 • I tidigt skede ge hästägarna tillfällen att följa sin häst på banan i lopp under tävlingslika former.

 • Stimulera hästägande, unghästtävlande och uppfödning

 • Ge en mer levande stallbacke på lördagar där man träffas och har trevligt kring sitt gemensamma intresse

   

 • Loppen körs första gången lördag den 14:a april och sedan varannan lördag enligt ett schema som kommer finns tillgängligt i god tid innan serien drar igång.

   

 • Avgiften för att deltaga i loppet är 20 kr per gång och avgiften tillfaller ÖTAK som håller i provloppen på lördagar. Avgiften betalas på plats i ÖTAK´s stuga vid uthämtning av vojlock. Betalning kan erläggas kontant eller via Swisch.

   

   

 • För frågor kontakta: Daniel Englund, Hästägarföreningen, 0703-497 498