10-I-TOPP BLAND TREÅRINGARNA 31/12

1: UNITE D'HABERN                          295.713:- 
     Åke Lindblom AB & Alyose AB  

2: JOYSHOT MAGIC,                           139.000:-
     Hässelkulla Invest AB

3: LADY BEST MEMORY                       110.200:-           
     Countach HB

4: SVANA LINE,                                    99.552:-      
     Sebastian Hedblom m.fl.

5: SCARLETT QUEEN,                           92.850:- 
     Leif Åkesson & Lars Hammarlund 

6: SAINT LOUISE                                83.500:- 
     Göran & Maj-Britt Johansson

7: STIL,                                                 70.700:-
     Stall Rauk & Stall Sårk (Hans Karlsson)

8: CHIMO TROT                                    49.500:-
     Chimo Trot KB

9: ULRIKA KARSK                                 45.200:-
      Le To To HB & Åke Lindblom Stable AB

10: LANCING FACE                               44.300:-
     Stall Lancing Face (Rauno Pöllänen)

Info om tävlingen

50.000 kr extra till Örebro/Lindes bäste treåring 2011!

Ägaren till den treåring som tjänar mest pengar under 2011 erhåller en extra premie på 50.000 kr. En satsning av Örebro Läns Hästägareförening i samarbete med Epos Träindustri, Linds Rör i Karlskoga och Stallpartner.

Förutsättning är att hästen är i A eller B-träning vid Örebro eller Linde under 10 månader 2011 och att ägare eller delägare är registrerad medlem i Hästägareföreningen. Betalning ska vara hästägareföreningen tillhanda senast 31 mars 2011.

Vunna prispengar då hästen är i träning vid Örebro/Lindesberg räknas (minst tio månader under 2011 eller om häst avlider innan 10 månader uppnåtts)

Häst kan p g a skada och konvalescens lämna aktuell träning, skada skall då styrkas av veterinär.

Har två hästar vunnit exakt lika stora penningbelopp under vinner den häst som har flest segrar, därefter andrapris o.s.v.

Välkommen att delta med din treåring 2011!

En satsning av Örebro Läns Hästägareförening i samarbete med

LINDS Rör AB i Karlskoga 
0586 - 583 00

STALLPARTNER i Örebro, foderleverantör.
http://stallpartner.se

ÖREBROTRAVET som fixar aktuella ställningen i tävlingen!
http://www.orebrotravet.se